Bij eenden zal je al snel denken aan de ‘wilde eend’. Deze eend waarvan de mannetjes groen zijn en de vrouwtjes bruin komt veelvuldig in Nederland en de rest van de wereld voor. Maar de familie van eendachtige (Anatidea) is veel groter dan alleen de wilde eend. Behalve ganzen en zwanen (uit de onderfamilie Anserinae) worden alle soorten uit de familie Anatidae eenden genoemd. Bijna alle eenden zijn watervogels. Ze zijn kleiner dan ganzen en zwanen en hebben een kortere nek. Eenden leven over de hele wereld. Afhankelijk van de soort komen ze voor in zoet en/of zout water.

Een mannetjeseend noemt men een ‘woerd’ en met eend wordt vaak het vrouwtje bedoeld. Een eendenkuiken wordt naast baby eendje ook wel piel, pulletje, of pulleke genoemd. Naast eenden zijn er ook andere watervogels waarmee ze soms worden verward. Futen, koeten en waterhoentjes vallen niet onder de eendenfamilie maar ze kunnen in de meeste gevallen wel samen gehouden worden.

Eenden houden

Over het algemeen is het heel gemakkelijk om watervogels en dus eenden te houden. Om eenden te houden is het belangrijk dat je ze water kunt bieden. Dit kan in de vorm van een stuk land dat aan water grenst of een speciaal gemaakte eendenvijver. Afhankelijk van het soort eend dat je wenst te gaan houden, moet je goed overwegen of zowel het land- of watergebied groot genoeg is om aan de behoeften van de soort te voldoen. Heb je niet veel water, dan is bijvoorbeeld een Muskuseend een goede keuze. Let bij aanschaf van eenden goed op hun gezondheid. Onderhoud aan de eendenvijver is erg belangrijk, zorg voor voldoende beschutting en een prettige leefomgeving. Zorg tevens voor goede voeding aangezien de vogels volledig van jou afhankelijk zijn. Lees meer over het houden van eenden.

Baby eendjes grootbrengen

Hoewel het niet is aan te raden, kan het voorkomen dat een baby eendje, eendenkuiken of pulletje jouw zorg nodig zal hebben. Baby eendjes hebben veel natuurlijke vijanden en het kan zijn dat ze hierdoor van hun moeder gescheiden raken. Als je besluit om je over een baby eendje te ontfermen is belangrijk zoveel mogelijk informatie in te winnen over hoe je baby eendjes kunt opvoeden. Er zijn drie gouden regels waar je je aan moet houden.

1. Warm houden
2. Geen brood voeren
3. Schoon, klein laagje drinkwater – ze mogen nog niet zwemmen

Lees alles over het grootbrengen van een baby eendje.

De eendenvijver

Als je hebt besloten om eenden te houden dan is en eendenvijver geen overbodige luxe. Er komt nog heel wat kijken bij het aanleggen van een eendenvijver. Om het verendek van je eenden in topkwaliteit te houden, is een goede kwaliteit van het water noodzakelijk. Vijverfolie dat bestand is tegen stenen en boomwortels is een goed idee. Gras en struiken om de vijver heen levert extra voeding en beschutting op. Een gemakkelijke uitstapplaats in de vorm van een loopplank of een strandje zorgt voor een goede toegang tot het water en voorkomst uitputting. Het soort eend dat je wilt houden, bepaalt de diepte van de eendenvijver. Een goed pompsysteem zorgt ervoor dat het water gefilterd wordt en schoon blijft. Een pomp die voor oppervlaktebeweging zorgt, houdt het water langer ijsvrij in de winter. Verkoeling van het water kan in de zomer nodig zijn om botulisme tegen te gaan. Als je graag eendenkuikens wilt, dan wordt het plaatsen van een nestkastje aangeraden. Meer informatie over een eendenvijver.

Wilde eenden

De wilde eend is verreweg de bekendste eend in Nederland maar ook de meest voorkomende soort in de wereld. Het mannetje heeft twee gekrulde staartveren, iets wat je bij geen enkele andere eendensoort zult tegenkomen. Hij onderscheidt zich van het vrouwtje door zijn prachtige, uitbundig gekleurde verendek, met een kenmerkend groene kop en kastanjebruine borst. Het vrouwtje is daarentegen geheel bruin van kleur en meer gecamoufleerd. Dit komt haar goed van pas als ze eieren uitbroedt in de zomer. Doordat ze veelal voorkomen in hooiland of oevervegetatie, vallen ze onder de weidevogels. Er wordt tussen de mannetjes flink gevochten om de vrouwtjes. Ze leven voornamelijk van waterinsecten en waterplanten als kroos, maar ze eten ook slakken en wormen. Lees meer over de wilde eend.

Eendeneieren uitbroeden

Uitbroeden van eendeneieren is een kunst, maar zeker te doen en harstikke leuk! Tegenwoordig kunnen de meeste eendeneieren met behulp van een broedmachine worden uitgebroed. De moeder is daar uiteraard de eerste keuze in, in plaats van een broedmachine. Desondanks worden met broedmachines goede resultaten behaald en zijn deze over het algemeen betrouwbaarder; machines hoeven bijvoorbeeld niet te vluchten. Bij het uitbroeden van eendeneieren komen verschillende dingen kijken. Een constante temperatuur is erg belangrijk, afhankelijk van de soort, ligt dit tussen de 37.4 en de 37.9 graden Celsius. Ook is het belangrijk dat er een luchtvochtigheid van 45% is met een verhoging naar 55-60% voor de laatste paar dagen. Door het schouwen van de eieren kun je zien of deze bevrucht zijn. Er zijn verschillende soorten broedmachines te koop. Is het niet mogelijk om een broedmachine te gebruiken dan is een broedlamp of warmtelamp een laatste redmiddel. Lees hier en over het uitbroeden in het algemeen meer over op de pagina eendeneieren uitbroeden.