Broedeieren van eenden

Om zelf eendeneieren uit te broeden met een broedmachine of door een eend zelf, heb je broedeieren nodig. Met broedeieren wordt aangeduid dat deze eieren zijn bedoeld om uit te broeden. Broedeieren komen in het beste geval van een geselecteerde foktoom eenden die speciaal bij elkaar gezet zijn om goede nakomelingen te krijgen.

Wanneer is het een goed eenden broedei?

Het hangt af van verschillende factoren of een eendenei een goed broedei is. Ook hierbij is het belangrijk goed op de hoogte te zijn, zodat je alle facetten op elkaar kunt afstemmen om je kansen te vergroten. Goede broedeieren moeten een goede vorm hebben, eigenlijk zoals normale (kippen)eieren dat hebben. Ze moeten een goede omvang hebben, niet misvormd of beschadigd zijn en besmeurde eieren vallen als goede broedeieren ook buiten de boot. Eieren met ontlasting en modder erop, hebben een kleinere uitkomstkans omdat de smurrie de gaswisseling tussen het ei en de buitenlucht belemmert. Je mag ze namelijk niet schoonmaken, want dan verwijder je de natuurlijke beschermlaag en raken de poriën waardoor het eendenkuiken kan ademen verstopt. Het embryo zal dan sneller kunnen sterven. Een goed broedei:

  • Heeft een goede ei vorm en een gladde schaal
  • Komt van gezonde ouders zonder mankementen
  • Is schoon

Zijn alle broedeieren bevrucht?

Nee, dat hoeft niet perse zo te zijn. Het bevruchtingspercentage hangt af van de gehouden foktoom en hoe deze is samengesteld. Worden er te veel eenden op één woerd gehouden dan is er een kleine kans dat alle eieren bevrucht zijn. Je kunt vooraf niet zien of de eieren bevrucht zijn. Pas na 5-6 dagen broeden. Je kunt dan met een schouwlamp de eieren schouwen.

Eenden broedeieren bewaren

Eendeneieren kunnen vooraf aan het uitbroeden worden bewaard bij een constante temperatuur van ongeveer 10 tot 14 graden en bij een lage luchtvochtigheid van 45%. Bewaar ze liever niet langer dan 14 dagen, maar het kan soms wel langer. Tijdens het bewaren doe je er goed aan de eendeneieren twee keer per dag te keren. Je kunt hier handige eierrekken of eierdozen voor gebruiken.

Broedeieren van eenden kopen

Koop broedeieren van eenden het liefst bij ervaren fokkers met mooie foktomen. Let op de bovenstaande kenmerken van een goed broedei. Kom direct in contact met fokkers of koop de eieren bijvoorbeeld via marktplaats.

EENDENEIEREN UITBROEDEN

Voor het succesvol uitbroeden van eendeneieren, is het belangrijk goede voorbereidingen te treffen. Goede broedeieren dragen hier heel erg aan bij. In ons andere artikel vind je meer over het kunstmatig uitbroeden van eendeneieren.