Categorie: Grootbrengen

Eendjes onder een warmtelamp

Als eenden geboren worden zonder moeder hebben ze warmte nodig om te kunnen overleven. Deze warme plek kun je ze bieden met een warmteplaat of een warmtelamp. Hoe lang hebben eendjes warmte nodig? De eendjes dienen …

Inrichting van het kuikenhok voor eenden

Voor het opvangen van een baby eendje en grootbrengen van jonge eenden zijn de volgende dingen absoluut aan te raden. Ze maken de opvang makkelijk en doeltreffend. Het eendenkuiken verblijf Het beste kun je het …

Wat eten baby eendjes?

In de natuur eten de baby eendjes wat ze kunnen vinden op het water. Mama wijst het aan en de eendjes gaan vanaf dag een op ‘jacht’. Ze voeden zichzelf met kleine insecten, granen en …

De vetklier bij eenden en baby eendjes

Veel vogels, waaronder eenden, hebben een sluitkier waaruit vet komt om het verenkleed in goede conditie te houden. Met behulp van hun snavel verspreiden ze dit over hun verenpak heen. Een eend zonder sluitklier heeft …

Eendachtige en hun jongen

De familie eendachtige (Anatidae) bestaat uit: ganzen, zwanen en eenden en zijn voornamelijk aquatische vogels. Eenden zijn een stuk kleiner dan de zwanen en ganzen, maar vormen wel een meerderheid binnen de familie. De familie …